Teologija

Ali bin Ebi Talib o Bogu

Written by PoslanikIslama.com

Hvala se duguje Bogu, Čiju slavu govornici ne mogu iskazati, Čije darove brojitelji ne mogu izbrojiti, a Čije pravo ne mogu odužiti oni koji se trude, Kojeg razumska hrabrost najviša ne može procijeniti, te shvaćanja zadubljena ne mogu doseći. Njemu – za Čije svojstvo nema granice nikakve, niti opisa ikakva – nije određeno vrijeme nikakvo i nije ustvrđeno trajanje nikakvo. On je stvorio svjetove svemoćnošću Svojom, rasijao vjetre samilošću Svojom, te Zemlju, koja se tresla, utvrdio hridinama.

U vjeri je na prvom mjestu priznanje Njega. Savršenost priznavanja Njega jest svjedočiti Ga. Savršenost svjedočenja o Njemu jest vjerovati u Jednoću Njegovu. Savršenost vjerovanja u Jednoću Njegovu jest smatrati Ga čistim. A savršenost čistote Njegove jest odricati Mu svojstva, budući da je svako svojstvo dokaz da je ono različno od onog čemu je pripisano, a sve ono čemu je nešto pripisano različito je od svojstva. Tako, svako ko Bogu pripisuje svojstva priznaje Njemu slična a ko priznaje Njemu slična smatra Ga dvojnošću, a ko Ga smatra dvojnošću priznaje dijelove za Njega, a ko priznaje dijelove za Njega krivo Ga shvaća, a ko Ga krivo shvaća označava Ga, a ko Ga označava ograničava Ga, a ko Ga ograničava određuje Ga brojem.

Ko god kaže u čemu je On, drži da je On sadržan, a ko god kaže na čemu je On, drži da On nije na još nečemu. On je Onaj Koji jest, ali ne kroz pojavu dospijevanja u bivanje. On jest, ali ne iz ne-jest. On je sa svime, ali ne u bliskosti tjelesnoj. On je različan od svega, ali ne u odvojenosti tvarnoj. On djeluje, ali ne u značenju kretnje sredstava. On vidi čak i kada nema ništa za gledanje među stvorovima Njegovima. On je samo Jedan, tako da ne postoji niko s kim Se On može družiti ili koga On ne može opaziti u odsutnosti njegovoj.

On je stvaranje pokrenuo sasvim iz početka i započeo ga posve izvorno, bez promišljanja, bez korišćenja bilo kakvoga pokusa, bez uvođenja pokreta ikakva, bez iskušavanja nakane ikakve koja bi Ga omela. On je svim stvarima dodijelio vremena njihova, sastavio različitosti njihove, dao im osobine njihove, odredio, znajući ih, značajke njihove prije nego što ih je stvorio, obuhvaćajući potpuno granice i zatvorenosti njihove, znajući sklonosti i utajenosti njihove.

 

Hvalim Boga, tražim upotpunjenje blagoslova Njegova, podredjujući se slavi Njegovoj i očekujući zaštitu od činjenja grijeha prema Njemu. Prizivam pomoć Njegovu budući da mi je potrebna dovoljnost Njegova. Onaj kojeg On vodi ne luta. Onaj kojem je On protivnik ne dobiva zaštitu. Onaj kojeg On podupire nema potrebu za drugim. Hvala je najteže od svega što se mjeri i najvrjednije od svega što je urizničeno.

Svjedočim da nemaj boga osim Boga Jednog. On nema slična. Svjedočenje moje iskušavano je u iskrenosti svojoj a naša vjera bit je tog svjedočenja. Držat ćemo ga stalno, sve dok živimo, i čuvat ćemo ga usprkos nevoljama koje nas zadese. Svjedočenje je temeljni kamen vjere i korak prvi prema djelima dobrim i zadovoljstvu Milostivoga. Ono je sredstvo da odbijemo šejtana. Isto tako, svjedočim da je Muhammed rob Njegov i Vjerovjesnik Njegov. On ga je poslao s vjerom uzvišenom, znamenom djelotvornim, Knjigom napisanom, svjetlošcu sjajnom, zrakom blistavom i nalogom odlučnim da rasprši sumnje, da iznese dokaze jasne, da opomene znakovima i da upozori kaznama. Ljudi u to doba bijahu zapali u poroke, čime je uže vjere bilo prekinuto, stupovi vjerovanja uzdrmani, počela obeščašćena, sustav rastrojen, otvori suženi, prolazi zamračeni, uputa nepoznata, a tama gotovo potpuna.

Riječi hazreti Alije, mir naka je s njim, o Bogu, Staza riječitosti, govor 1. i govor 2.

Ali ibn Ebi Talib (preselio šehidskom smrću 661.g.) Poslanikov amiđić (stričević), njegov zet i najbliži saradnik Muhammeda s.a.v.a. tokom njegova poslanstva i najvjerodostojniji pronositelj Istina objave i najpotpuniji tumač Kur’ana u ovim svijim riječima pojašnjava islamsko vjerovanje i poimanje Boga Uzvišenog.

About the author

PoslanikIslama.com