Drugi o Poslaniku Islam Poslanik Islama

„Tamo gdje je život miran i uređen – tamo je islam.“ Alexander Russell Webb

Written by PoslanikIslama.com
alexander_russell_webb__medium

Alexander Russell Webb jedan od prvih američkih intelektualaca 19. stoljeća koji je prešao na islam

Aleksandar Veb (Alexander Russell Webb) je odrastao u provinciji Hodson, a fakultetsko obrazovanje stekao je u Njujorku. Radio je u novinarstvu, gdje je pokazao izvanredno umijeće. Veliku pažnju je posvećivao Istoku. Postepeno napredujući u karijeri, postao je glavnim i odgovornim urednikom lista Sant Jozef, te lista Misuri Rubikon.

Aleksandar Vip je primio islam i dao sebi ime Muhammed Vip. Njegovim posredstvom islam je primilo nekoliko desetina Amerikanaca koji su se s islamom upoznali raspravljajući s njim. On na jednom mjestu kaže:

 “Među vjerovjesnicima nisam našao većeg, ni potpunijeg, od Muhammeda, a.s., pa dođite da raspravljamo o tome – pročitajte sve o njemu i njegovoj vjeri i usporedite njega i njegove prethodnike, njegovu veličanstvenu Objavu i objave koje su oni imali! Čitajte s razumijevanjem i nepristrasnošću pa ćete se sami uvjeriti da je on najveći poslanik, da je njegova Objava najznačajnija od svih jer je došla da dopuni objave koje su dolazile prije nje –da ih, dakle, upotpuni. To znači da je tim objavama nedostajalo ono s čime je došao Poslanik islama. Stoga je njegova Objava došla da usmjeri ljude prema onome što je ispravno i da istovremeno upotpuni stanje ljudskoga roda.

Tamo gdje je život miran i uređen – tamo je islam i ništa neće pomutiti tu čistotu sve dok je islam bude usklađivao i usmjeravao. Primijenite jednostavna islamska učenja, ona koja je otjelotvorio Poslanik u svome životu i uspostavite one međuljudske odnose koje on zagovara – sasvim sigurno ćete naći mir i spokojnost.

Muhammed, s.a.v.s., poslanik islama, uspio je popuniti onu prazninu koja je zjapila u ondašnjem svijetu. Njegova Objava i danas jednako nastoji popuniti otvorene pukotine, kao i one pukotine koje se otvaraju protiv islama, s ciljem da se stane na put njegovom razvoju, svuda po svijetu, pa muslimani treba da nastupe jedinstveno, kako bi odvratili one koji se pripremaju da im nanesu štetu ili da udare po njihovoj vjeri. Jedinstvo muslimana biva po muhammedanskom uzoru, pred kojim ne može opstati nijedna zapreka koja bi onemogućavala kretanje islama.

Islam je jedna nužnost i neizbježan je na svim razinama jer predstavlja jedini put koji može dovesti do sigurnosti i mira u svijetu. To od nas, njegovih pristalica, zahtijeva da se ponašamo islamski i da tako ljudi steknu povjerenje u ovu vjeru, koju napadaju. Tada će prestati kovati planove i zavjere kako bi je uništili.”

 

Iz knjige: Islam i Poslanik u očima Drugih, Ahmed Hamid

About the author

PoslanikIslama.com