Islam

Šta je Isus, a.s. rekao o Muhammedu, a.s.

Written by PoslanikIslama.com

Halid JasinŠta je Isa'a a.s. rekao o Muhammedu,s.a.v.a.

Nakon Isusa Krista…. rekao je: “Poslaću vam još jednog heroja…

Poslaću vam savjetnika…“  Njegovo ime je „Izvrsni“, Njegovo ime je „Odabrani“, Njegovo ime je „Hvale vrijedan“, „Njegovo ime je Muhammed sallallahu alejhi we sellem“.

A u gornjoj odaji Isus je rekao svojim drugovima: „Ne plašite se ja moram da idem, ja moram da odem i zato nakon što ja odem ‘Utješitelj’, ‘Savjetnik’, ‘Odabrani’ će doći, jer ako ja ne odem on ne može doći. Isus im je tako rekao: “Prepoznat ćete ga, jer kada on dođe, on neće govoriti o sebi. Ono što on bude čuo od Boga o tome će govoriti.“

Šta to znači? On neće doći sa svojim vlastitim riječima i on neće doći sa svojom poezijom, sa svojim egom, sa svojim vlastitim idejama, sa svojim vlastitim stavovima. Na takav način on neće doći. Ono što mu bude objavljeno od Boga s time će on i doći.“Ono što čuje od Boga“ odnosi se na ono što će mu biti objavljeno od strane Boga. Na koji način? Kroz inspiraciju, kroz objavu. Druga stvar koju je Isus spomenuo je: „Vaša srca i vaši umovi nisu spremni za sva pitanja koja imate i zato kada ‘Savjetnik’ stigne, on će vam sve te stvari pojasniti u detalje.“ To je druga stvar koju je rekao o njemu. Treća stvar koju je rekao bila je: „Prepoznat ćete ga, jer kada on stigne on će govoriti o meni.“ To je rekao, a četvrta stvar koju je rekao bila je: “A ono što on čuje od Boga ostat će uz vas zauvijek.“ To su četiri uvjeta. Prema tome „Sveti duh“ ili melek Džibril, nije ispunio ove uvjete?! I naravno Isus Krist se nije vratio kako bi on ispunio ove uvjete. Dolazimo do pitanja: Ko i šta je došlo nakon Isusa Krista? Kroz šta je ispunjeno to predskazanje?

Samo u slučaju jedanog čovjeka ovo predstakaznje se ispunilo a ime tog čovjeka je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem!

Kao prvo, dopustite mi da vam kažem da ova knjiga u sebi ima poglavlje koje se zove Mary (Merjem).

A ko je Merjem?….Ko je Merjem? Majka Isusova. Pa ako je knjiga dopustila Muhammedu sallallahu, aljehi we sellem, da tvrdi da je čuo od Boga. On nije rekao: „Ovo je od mene.“, donosim vam ljudi knjigu koju sam ja napisao, koju sam ja objavio, koju želim da vi pročitate. Ne on je rekao: „Čuo sam objavu, otkrovljenje od Boga, melek Džibril koji je posjetio sve ostale Poslanike donio mi je ovo otkrovljenje.“ Osobenost ove knjige (Kur'ana) je to što ju je on čuo od Boga. Je li Isus to rekao?

Druga stvar koju je on rekao je: „Vaša srca i vaši umovi nisu pripremljeni, ali kada on dođe on će sve stvari objasniti u detalje.“ Kur'an kaže: “Uistinu ovo je knjiga koja objašnjava sve stvari u detalje“.[1]             To je druga stvar i  onda je takođe rekao: „On će spomenuti mene.“ Kur'an u sebi ima poglavlje (Sura) koja se zove „Sura Merjem“ (Marija) i u poglavlju Merjem, rođenje Merjem, prvo je spomenuta majka od Merjem. Koje je njeno ime?…Hana. Spominje se kako se Hana molila Bogu da joj podari sina i Bog joj je dao djevojčicu.

I kada je upitala Boga: „O Bože dao si mi dijete za koje sam se molila, ali je djevojčica. Ne mogu je dati svećeniku hrama da bi ona postala svećenik.“ Bog kaže: “Pa neka tako i bude, ona će biti jedna od predbvodnica žena na sljedećem svijetu.“ Ko je ta žena?…Merjem, ali Bog je dao Hani dječaka kojeg je tražila kroz njenu kćerku, pa joj je Bog dao dupli poklon. Dao joj je kćerku koja će sada biti predvodnica žena na sljedećem svijetu i dao joj je sina kojeg je tražila kroz njenu kćerku. Koji je bio, ko?…Isus Krist.                   I ne samo da joj je Bog dao sina kroz njenu kćerku, nego je učino njenog sina Krista Isusa, Mesijom koji je rođen bez oca. Božija riječ i duh dati su Merjemi od Boga. Kur'an kaže to. Tako je Isus rekao:“On će pričati o meni.“

Ne samo da Kur'an priča o Hani, da Kur'an priča o Merjemi. Ne samo da Kur'an priča o izvanrednom, čudesnom rođenju Isusa Krista, nego Kur'an takođe govori o njegovim čudima: kako je liječio gubavce,  učinio slijepe da vide, učinio gluhe da čuju; kako je nijeme učinio da govore, učinio da mrtvi ustanu iz groba; govori o tome kako je hranio mase od 10 hiljada ljudi ili više od čega?…Od sedam vekni hljeba i ribe; kako je oudahnup svoj dah u goluba i učinio da poleti. Kako je Isus Krist uradio ova čuda? Bog kaže: „On je uradio“. Voljom koga? Voljom Njegovom?……Voljom Boga. Kur'an, da li potvrđuje Isusa Krista? On je rekao:“Ostat će s vama zauvijek (Kur'an).“ Da bi ostao zauvijek mora biti netaknut od vremena kad se objavio. Ovo je jedina knjiga koja je ostala netaknuta od vremena kada je objavljena. Stoga je prirodni slijed nakon Isusovog života; prirodni slijed ljubavi Isusa i njegove poruke; prirodni slijed jevanđelja Isusa, prirodni slijed života i djela svih prošlih poslanika i sistema datih poslanicima je pojava KUR'ANA, vječne, savršene i nepatvorene Božije riječi a prirodni slijed svih nebeskih religija  Islam, dok je najuzvišeniji ljudski primjer i uzor Muhammed sallallahu alejhi we sellem.

Tekst je transkripcija predavanja šejh Halida Jasina, afro-amerikanca, velikog islamskog učenjaka i misionara. Snimak predavanja možete pogledati ako kliknete ovdje.

[1] An-Nahl (Pčela), ajet 89.

About the author

PoslanikIslama.com